BIANCHI STAR 24 J. 21 V. V FREN ERKEK DAĞ BİSİKLETİ